Søe-Lieutenant-Selskabet 1784                          Nyheder

Aktiviteter
Om SLS
Tidsskrift
Fonde
Kontakt
Links
Index TfS 2004 og 2005
Formandens side
H.C.Sneedorf Prisen
SLS Hæderslegat
Udvalg og Råd

Bestyrelsens sammensætning
SLS love
Ind/udmeldelser, meddelelser til SLS
Tidsskrift

Index 2004 og 2005

Indmeldelsesblanket

 

 

 

          

 

 

Selskabets signet blev anskaffet i oktober 1790, og det er opført i regnskabet med en udgiftspost på 6 Rdl.
Det er det samme segl, som endnu benyttes

Søe-Lieutenant-Selskabet
 Overgaden o/vandet 62 B
   1415 København K

Telefon 3295 9954    
E-mail:
sls@post9.tele.dk